OFIARY ANTYPOLSKIEGO TERRORU
W ZWIĄZKU SOWIECKIM 1934-1938

Maria Kot-Tarakanowa

Imię ojca: Dymitr

Rok urodzenia: 1896

Miejsce urodzenia: Cewiszczino

Obwód/obłast, gubernia, województwo, region: grodzieńska

Powiat, rejon, ujezd, okręg: słonimski

Narodowość: Polka

Obwód/obłast, gubernia, województwo, region: aa po mestu raboty

Zawód: dozorca

Przynaleznosc do partii i organizacji spolecznych: bezpartyjny

Areszt: 26.09.1937

Wyrok: 15.11.1937

Organ Sądzący: Komisja NKWD i Prokuratury ZSRR

Oskarżenie: art. 58-10 kk RFSRR

Śmierć: 21.11.1937

Źródło: Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR", Leningradzka księga pamięci: 1937-1938