OFIARY ANTYPOLSKIEGO TERRORU
W ZWIĄZKU SOWIECKIM 1934-1938

Adam Kraiński

Imię ojca: Stanisław

Rok urodzenia: 1876

Miejsce urodzenia: Bożniewo

Obwód/obłast, gubernia, województwo, region: łomżyńska

Powiat, rejon, ujezd, okręg: łomżyński

Narodowość: Polak

Miejsce zamieszkania: Leningrad

Zawód: ślusarz

Przynaleznosc do partii i organizacji spolecznych: bezpartyjny

Areszt: 13.10.1937

Wyrok: 15.11.1937

Organ Sądzący: Komisja NKWD i Prokuratury ZSRR

Oskarżenie: art. 58-9-10-11 kk RFSRR

Śmierć: 21.11.1937

Źródło: Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR", Leningradzka księga pamięci: 1937-1938