OFIARY ANTYPOLSKIEGO TERRORU
W ZWIĄZKU SOWIECKIM 1934-1938

Wincenty Kudelski

Imię ojca: Piotr

Rok urodzenia: 1904

Miejsce urodzenia: W. Olczedajewo

Obwód/obłast, gubernia, województwo, region: winnicka

Narodowość: Polak

Miejsce zamieszkania: Leningrad

Zawód: elektromonter

Przynaleznosc do partii i organizacji spolecznych: członek WKP(b) 1928-1937

Areszt: 01.11.1937

Wyrok: 15.11.1937

Organ Sądzący: Komisja NKWD i Prokuratury ZSRR

Oskarżenie: art. 58-6-9-11 kk RFSRR

Śmierć: 21.11.1937

Źródło: Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR", Leningradzka księga pamięci: 1937-1938