OFIARY ANTYPOLSKIEGO TERRORU
W ZWIĄZKU SOWIECKIM 1934-1938

Jan Kurowski

Imię ojca: Stanisław

Rok urodzenia: 1895

Miejsce urodzenia: Aleksanka

Obwód/obłast, gubernia, województwo, region: warszawska

Powiat, rejon, ujezd, okręg: nowomiński

Narodowość: Polak

Miejsce zamieszkania: Leningrad

Zawód: księgowy

Miejsce pracy - miejscowość: Kujbyszew

Przynaleznosc do partii i organizacji spolecznych: bezpartyjny

Areszt: 29.10.1937

Wyrok: 15.11.1937

Organ Sądzący: Komisja NKWD i Prokuratury ZSRR

Oskarżenie: art. 58-10-11 kk RFSRR

Śmierć: 21.11.1937

Źródło: Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR", Leningradzka księga pamięci: 1937-1938