OFIARY ANTYPOLSKIEGO TERRORU
W ZWIĄZKU SOWIECKIM 1934-1938

Czesław Lewicki

Imię ojca: Kazimierz

Rok urodzenia: 1893

Miejsce urodzenia: Łódź

Narodowość: Polak

Zawód: zecer

Miejsce pracy - miejscowość: Smoleńsk

Przynaleznosc do partii i organizacji spolecznych: członek WKP(b)

Areszt: 17.02.1938

Wyrok: 28.05.1938

Organ Sądzący: NKWD i Prokurator ZSRR

Oskarżenie: art. 58 - 8, 10

Wyrok: rozstrzelanie

Śmierć: 25.09.1938

Rehabilitacja: 19.04.1989

Organ rehabilitujący: Prokuratura Obwodu Smoleńskiego

Źródło: Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR", Księga pamięci Obwodu Smoleńskiego, 23081-s