OFIARY ANTYPOLSKIEGO TERRORU
W ZWIĄZKU SOWIECKIM 1934-1938

Michał Lisowski

Imię ojca: Stanisław

Miejsce urodzenia: Masiewo

Powiat, rejon, ujezd, okręg: drysieński

Narodowość: Polak

Miejsce zamieszkania: Masiewo

Powiat, rejon, ujezd, okręg: drysieński

Obwód/obłast, gubernia, województwo, region: witebska

Wykształcenie: analfabeta

Zawód: kołchoźnik

Areszt: 03.08.1938

Wyrok: 31.10.1938

Organ Sądzący: trójka

Oskarżenie: art. 68 kk BSRR - szpiegostwo na rzecz Łotwy

Wyrok: najwyższy wymiar kary

Śmierć: 21.11.1938

Rehabilitacja: 01.09.1989

Źródło: Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR", Białoruski "Memoriał", UKGB Obwodu Witebskiego