OFIARY ANTYPOLSKIEGO TERRORU
W ZWIĄZKU SOWIECKIM 1934-1938

Ignacy Łoś

Imię ojca: Fortunat

Rok urodzenia: 1883

Miejsce urodzenia: Cariewo

Powiat, rejon, ujezd, okręg: wietryński

Narodowość: Polak

Miejsce zamieszkania: Kosyrowo

Powiat, rejon, ujezd, okręg: wietryński

Obwód/obłast, gubernia, województwo, region: witebska

Wykształcenie: analfabeta

Zawód: chłop

Areszt: 23.07.1938

Wyrok: 03.11.1938

Organ Sądzący: trójka

Oskarżenie: art. 64, art. 72, 76 kk BSRR - agitacja kontrrewolucyjna

Wyrok: najwyższy wymiar kary

Śmierć: 21.11.1938

Rehabilitacja: 26.09.1989

Źródło: Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR", Białoruski "Memoriał", UKGB Obwodu Witebskiego