OFIARY ANTYPOLSKIEGO TERRORU
W ZWIĄZKU SOWIECKIM 1934-1938

Józef Łubganow

Imię ojca: Jan

Rok urodzenia: 1892

Miejsce urodzenia: Rzeczyca

Kraj, republika ZSRR: Łotwa

Narodowość: Polak

Miejsce zamieszkania: Witebsk

Powiat, rejon, ujezd, okręg: witebski

Obwód/obłast, gubernia, województwo, region: witebska

Wykształcenie: niepełne podstawowe

Zawód: sortowacz

Areszt: 02.07.1938

Wyrok: 01.09.1938

Organ Sądzący: trójka

Oskarżenie: art. 68, 69, 71, art. 72 kk BSRR - szpiegostwo na rzecz Niemiec

Wyrok: najwyższy wymiar kary

Śmierć: 21.11.1938

miejscowość: Mińsk

Rehabilitacja: 21.08.1989

Organ rehabilitujący: Prokuratura Wojskowa Białoruskiego Okręgu Wojskowego

Źródło: Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR", Białoruski "Memoriał", UKGB Obwodu Witebskiego