OFIARY ANTYPOLSKIEGO TERRORU
W ZWIĄZKU SOWIECKIM 1934-1938

Franciszek Lubakowski

Imię ojca: Włodzimierz

Rok urodzenia: 1902

Miejsce urodzenia: Pieńki

Obwód/obłast, gubernia, województwo, region: winnicka

Powiat, rejon, ujezd, okręg: iliniecki

Narodowość: Polak

Miejsce zamieszkania: Murmańsk

Obwód/obłast, gubernia, województwo, region: leningradzka

Zawód: kowal

Przynaleznosc do partii i organizacji spolecznych: bezpartyjny

Areszt: 24.10.1937

Wyrok: 15.11.1937

Organ Sądzący: Komisja NKWD i Prokuratury ZSRR

Oskarżenie: art. 19-58-9, 58-7 kk RFSRR

Śmierć: 21.11.1937

Źródło: Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR", Leningradzka księga pamięci: 1937-1938