OFIARY ANTYPOLSKIEGO TERRORU
W ZWIĄZKU SOWIECKIM 1934-1938

Franciszek Lubakowski

Imię ojca: Włodzimierz

Rok urodzenia: 1902

Miejsce urodzenia: Pieńki

Obwód/obłast, gubernia, województwo, region: winnicka

Powiat, rejon, ujezd, okręg: gricewski

Narodowość: Polak

Miejsce zamieszkania: Murmańsk

Zawód: kowal

Areszt: 24.10.1937

Wyrok: 15.11.1937

Organ Sądzący: Komisja NKWD i Prokuratury ZSRR

Oskarżenie: art. 58-6-11 kk

Wyrok: najwyższy wymiar kary

Śmierć: 21.11.1937

miejscowość: Leningrad

pochówek: leningradzka

Rehabilitacja: 26.02.1959

Organ rehabilitujący: Trybunał Wojskowy Północnego Okręgu Wojskowego

Źródło: Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR", Księga pamięci Obwodu Murmańskiego