OFIARY ANTYPOLSKIEGO TERRORU
W ZWIĄZKU SOWIECKIM 1934-1938

Roman Bieliński

Imię ojca: Piotr

Rok urodzenia: 1908

Miejsce urodzenia: Grodzisk

Kraj, republika ZSRR: Polska

Narodowość: Polak

Miejsce zamieszkania: Niżnij Tagił

Zawód: fryzjer

Areszt: 15.10.1937

Wyrok: 15.11.1937

Organ Sądzący: Komisja NKWD i Prokuratury ZSRR

Oskarżenie: art. 58-6, szpiegostwo

Śmierć: 21.11.1937

Rehabilitacja: 00.04.1989

Organ rehabilitujący: Prezydium Rady Najwyższej ZSRR

Źródło: Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR", Księga pamięci miasta Niżnij Tagił, obwód swierdłowski