OFIARY ANTYPOLSKIEGO TERRORU
W ZWIĄZKU SOWIECKIM 1934-1938

Augustyn Margilewski

Imię ojca: Augustyn

Rok urodzenia: 1867

Kraj, republika ZSRR: Polska

Narodowość: Polak

Wykształcenie: średnie

Przynaleznosc do partii i organizacji spolecznych: bezpartyjny

Areszt: 06.08.1937

Oskarżenie: art. 58-10, 58-11

Wyrok: najwyższy wymiar kary

Śmierć: 25.09.1937

Rehabilitacja: 25.09.1959

Źródło: Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR", Księga pamięci Republiki Baszkortostan