OFIARY ANTYPOLSKIEGO TERRORU
W ZWIĄZKU SOWIECKIM 1934-1938

Bazyli Mercz

Imię ojca: Denis

Rok urodzenia: 1906

Miejsce urodzenia: Leningrad

Narodowość: Polak

Miejsce zamieszkania: Moskwa

Wykształcenie: niższe

Zawód: szofer

Przynaleznosc do partii i organizacji spolecznych: bezpartyjny

Areszt: 01.10.1937

Wyrok: 19.11.1937

Organ Sądzący: trójka przy UNKWD Obwodu Moskiewskiego

Oskarżenie: działalność kontrrewolucyjna

Śmierć: 21.11.1937

miejscowość: Butowo

pochówek: moskiewska

Rehabilitacja: 00.06.1989

Źródło: Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR", Moskwa, spisy rozstrzelanych - poligon Butowski