OFIARY ANTYPOLSKIEGO TERRORU
W ZWIĄZKU SOWIECKIM 1934-1938

Teodor Misiuk

Imię ojca: Aleksy

Rok urodzenia: 1891

Miejsce urodzenia: Zadeże

Powiat, rejon, ujezd, okręg: oswiejski

Narodowość: Polak

Miejsce zamieszkania: Wysockoje

Powiat, rejon, ujezd, okręg: oswiejski

Obwód/obłast, gubernia, województwo, region: witebska

Wykształcenie: niepełne podstawowe

Zawód: chłop

Areszt: 23.07.1938

Wyrok: 31.10.1938

Organ Sądzący: trójka

Oskarżenie: art. 68, 71 kk BSRR - agent polskiego wywiadu

Wyrok: najwyższy wymiar kary

Śmierć: 21.11.1938

Rehabilitacja: 11.09.1989

Organ rehabilitujący: Prokuratura Wojskowa Białoruskiego Okręgu Wojskowego

Źródło: Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR", Białoruski "Memoriał", UKGB Obwodu Witebskiego