OFIARY ANTYPOLSKIEGO TERRORU
W ZWIĄZKU SOWIECKIM 1934-1938

Bogdan Mokrzycki

Imię ojca: Aleksander

Rok urodzenia: 1912

Miejsce urodzenia: Oszmiana

Obwód/obłast, gubernia, województwo, region: wileńska

Kraj, republika ZSRR: Polska

Narodowość: Polak

Miejsce zamieszkania: Mińsk

Wykształcenie: niepełne średnie

Zawód: majster

Areszt: 28.10.1937

Wyrok: 13.11.1937

Organ Sądzący: Komisja NKWD ZSRR i Prokurator ZSRR

Oskarżenie: art. 68, art. 72, 76 kk BSRR - członek kontrrewolucyjnej polskiej organizacji narodowo-faszystowskiej

Wyrok: najwyższy wymiar kary, konfiskata majątku

Śmierć: 21.11.1937

miejscowość: Mińsk

Rehabilitacja: 05.07.1957

Organ rehabilitujący: Kolegium Wojskowe Sądu Najwyższego ZSRR

Źródło: Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR", Białoruski "Memoriał", KGB BSRR, 10606-s