OFIARY ANTYPOLSKIEGO TERRORU
W ZWIĄZKU SOWIECKIM 1934-1938

Teodor Mysliński

Imię ojca: Konstanty

Rok urodzenia: 1887

Miejsce urodzenia: Czudel

Obwód/obłast, gubernia, województwo, region: wołyńska

Powiat, rejon, ujezd, okręg: rówieński

Kraj, republika ZSRR: Polska

Narodowość: Polak

Obwód/obłast, gubernia, województwo, region: aa po mestu raboty

Przynaleznosc do partii i organizacji spolecznych: bezpartyjny

Areszt: 07.08.1937

Wyrok: 25.10.1937

Organ Sądzący: trójka specjalna przy UNKWD Obwodu Leningradzkiego

Oskarżenie: art. 58-10 kk RFSRR

Śmierć: 21.11.1937

Źródło: Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR", Leningradzka księga pamięci: 1937-1938