OFIARY ANTYPOLSKIEGO TERRORU
W ZWIĄZKU SOWIECKIM 1934-1938

Jan Olechno

Imię ojca: Sidor

Rok urodzenia: 1898

Miejsce urodzenia: Oweła

Obwód/obłast, gubernia, województwo, region: kowieńska

Powiat, rejon, ujezd, okręg: nowoaleksandrowski

Narodowość: Polak

Miejsce zamieszkania: Leningrad

Zawód: brygadzista

Przynaleznosc do partii i organizacji spolecznych: członek WKP(b) 1919-1922

Areszt: 20.10.1937

Wyrok: 15.11.1937

Organ Sądzący: Komisja NKWD i Prokuratury ZSRR

Oskarżenie: art. 58-6-9-11 kk RFSRR

Śmierć: 21.11.1937

Źródło: Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR", Leningradzka księga pamięci: 1937-1938