OFIARY ANTYPOLSKIEGO TERRORU
W ZWIĄZKU SOWIECKIM 1934-1938

Mieczysław Olszewski

Imię ojca: Zygmunt

Rok urodzenia: 1906

Miejsce urodzenia: Sankt Petersburg

Narodowość: Polak

Miejsce zamieszkania: Kujbyszew

Zawód: inżynier

Przynaleznosc do partii i organizacji spolecznych: bezpartyjny

Areszt: 23.03.1938

Wyrok: 04.05.1938

Organ Sądzący: Komisja NKWD ZSRR i Prokurator ZSRR

Oskarżenie: art. art. 58-6, 58-10 i 58-11

Wyrok: rozstrzelanie

Śmierć: 11.06.1938

miejscowość: Kujbyszew

Rehabilitacja: 12.06.1957

Organ rehabilitujący: Sąd Najwyższy ZSRR

Źródło: Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR", Księga pamięci Obwodu Samarskiego