OFIARY ANTYPOLSKIEGO TERRORU
W ZWIĄZKU SOWIECKIM 1934-1938

Konstanty Ostrowski

Imię ojca: Antoni

Rok urodzenia: 1896

Miejsce urodzenia: Teplin

Obwód/obłast, gubernia, województwo, region: winnicka

Narodowość: Polak

Areszt: 09.12.1937

Wyrok: 16.11.1938

Organ Sądzący: trójka przy NKWD Jakuckiej ASRR

Oskarżenie: art. 58-6 kk RFSRR

Wyrok: najwyższy wymiar kary

Śmierć: 21.11.1938

miejscowość: Jakuck

Rehabilitacja: 31.03.1989

Organ rehabilitujący: Prokuratura Wojskowa Zabajkalskiego Okręgu Wojskowego

Źródło: Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR", Księga pamięci Republiki Sacha (Jakucja), 3246-r, 3329-r