OFIARY ANTYPOLSKIEGO TERRORU
W ZWIĄZKU SOWIECKIM 1934-1938

Daniel Pawlukiewicz

Imię ojca: Jefim

Rok urodzenia: 1888

Miejsce urodzenia: Nowyje Morozy

Powiat, rejon, ujezd, okręg: drysieński

Narodowość: Polak

Miejsce zamieszkania: Nowyje Morozy

Powiat, rejon, ujezd, okręg: drysieński

Obwód/obłast, gubernia, województwo, region: witebska

Wykształcenie: podstawowe

Zawód: kowal

Areszt: 30.06.1938

Wyrok: 02.11.1938

Organ Sądzący: trójka

Oskarżenie: art. 68 kk BSRR - szpiegostwo na rzecz Polski

Wyrok: najwyższy wymiar kary

Śmierć: 21.11.1938

Rehabilitacja: 29.09.1989

Organ rehabilitujący: Prokuratura Wojskowa Kabardyno-Bałkarskiego Okręgu Wojskowego

Źródło: Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR", Białoruski "Memoriał", UKGB Obwodu Witebskiego