OFIARY ANTYPOLSKIEGO TERRORU
W ZWIĄZKU SOWIECKIM 1934-1938

Bonifacy Paradnia

Imię ojca: Jan

Rok urodzenia: 1875

Miejsce urodzenia: Korczi

Powiat, rejon, ujezd, okręg: rossoński

Narodowość: Polak

Miejsce zamieszkania: Kupieliszcze

Powiat, rejon, ujezd, okręg: rossoński

Obwód/obłast, gubernia, województwo, region: witebska

Wykształcenie: podstawowe

Zawód: kołchoźnik

Areszt: 03.08.1938

Wyrok: 02.11.1938

Organ Sądzący: trójka

Oskarżenie: art. 64, 69, 68, art. 72 kk BSRR - szpiegostwo na rzecz Polski

Wyrok: najwyższy wymiar kary

Śmierć: 21.11.1938

Rehabilitacja: 01.09.1989

Źródło: Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR", Białoruski "Memoriał", UKGB Obwodu Witebskiego