OFIARY ANTYPOLSKIEGO TERRORU
W ZWIĄZKU SOWIECKIM 1934-1938

Jan Parchimowicz

Imię ojca: Adam

Rok urodzenia: 1899

Miejsce urodzenia: Chomicze

Obwód/obłast, gubernia, województwo, region: mińska

Powiat, rejon, ujezd, okręg: miński

Narodowość: Polak

Miejsce zamieszkania: Sadowszczina

Powiat, rejon, ujezd, okręg: zasławski

Obwód/obłast, gubernia, województwo, region: mińska

Wykształcenie: niepełne podstawowe

Zawód: kołchoźnik

Areszt: 08.04.1938

Wyrok: 21.09.1938

Organ Sądzący: trójka

Oskarżenie: agent polskiego wywiadu

Wyrok: najwyższy wymiar kary

Śmierć: 25.09.1938

miejscowość: Mińsk

Rehabilitacja: 18.02.1960

Organ rehabilitujący: Trybunał Wojskowy Białoruskiego Okręgu Wojskowego

Źródło: Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR", Białoruski "Memoriał", KGB RB, 16195-s