OFIARY ANTYPOLSKIEGO TERRORU
W ZWIĄZKU SOWIECKIM 1934-1938

Mina Potocki

Imię ojca: Isaj

Rok urodzenia: 1880

Miejsce urodzenia: Kowalewka

Powiat, rejon, ujezd, okręg: sirociński

Narodowość: Polak

Miejsce zamieszkania: Gorodok

Powiat, rejon, ujezd, okręg: gorodocki

Obwód/obłast, gubernia, województwo, region: witebska

Wykształcenie: niepełne podstawowe

Zawód: ogrodnik

Areszt: 29.07.1938

Wyrok: 02.11.1938

Organ Sądzący: trójka

Oskarżenie: art. 68, art. 72, 79 kk BSRR - szpiegostwo na rzecz Polski, szkodnictwo

Wyrok: najwyższy wymiar kary

Śmierć: 21.11.1938

Rehabilitacja: 18.09.1989

Organ rehabilitujący: Prokuratura Wojskowa Kabardyno-Bałkarskiego Okręgu Wojskowego

Źródło: Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR", Białoruski "Memoriał", UKGB Obwodu Witebskiego