OFIARY ANTYPOLSKIEGO TERRORU
W ZWIĄZKU SOWIECKIM 1934-1938

Aleksander Proniewski

Imię ojca: Jan

Rok urodzenia: 1883

Miejsce urodzenia: Michałowo

Obwód/obłast, gubernia, województwo, region: witebska

Powiat, rejon, ujezd, okręg: sirociński

Narodowość: Polak

Miejsce zamieszkania: Martinowo

Powiat, rejon, ujezd, okręg: gorodocki

Obwód/obłast, gubernia, województwo, region: witebska

Wykształcenie: niepełne podstawowe

Zawód: robotnik

Areszt: 08.07.1938

Wyrok: 02.11.1938

Organ Sądzący: trójka

Oskarżenie: art. 64, 68, 69, art. 72, 76 - działalność w kontrrewolucyjnej organizacji szpiegowskiej

Wyrok: najwyższy wymiar kary

Śmierć: 21.11.1938

Rehabilitacja: 11.09.1989

Organ rehabilitujący: Prokuratura Wojskowa Kabardyno-Bałkarskiego Okręgu Wojskowego

Źródło: Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR", Białoruski "Memoriał", UKGB Obwodu Witebskiego