OFIARY ANTYPOLSKIEGO TERRORU
W ZWIĄZKU SOWIECKIM 1934-1938

Adolf Prosmycki

Imię ojca: Stanisław

Rok urodzenia: 1905

Miejsce urodzenia: Mieszkowo

Obwód/obłast, gubernia, województwo, region: witebska

Powiat, rejon, ujezd, okręg: tołoczyński

Narodowość: Polak

Miejsce zamieszkania: Mieszkowo

Powiat, rejon, ujezd, okręg: tołoczyński

Obwód/obłast, gubernia, województwo, region: witebska

Zawód: kołchoźnik

Areszt: 00.07.1938

Wyrok: 30.09.1938

Organ Sądzący: trójka

Oskarżenie: art. 68, 69, 71 kk BSRR - agent polskiego wywiadu

Wyrok: najwyższy wymiar kary

Śmierć: 21.11.1938

Rehabilitacja: 30.09.1938

Organ rehabilitujący: Trybunał Wojskowy Białoruskiego Okręgu Wojskowego

Źródło: Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR", Białoruski "Memoriał", UKGB Obwodu Witebskiego, 4094-P