OFIARY ANTYPOLSKIEGO TERRORU
W ZWIĄZKU SOWIECKIM 1934-1938

Aleksy Adamus

Imię ojca: Stefan

Rok urodzenia: 1892

Miejsce urodzenia: Dobra

Obwód/obłast, gubernia, województwo, region: radomska

Powiat, rejon, ujezd, okręg: sandomierski

Narodowość: Polak

Miejsce zamieszkania: Leningrad

Zawód: kowal

Przynaleznosc do partii i organizacji spolecznych: bezpartyjny

Areszt: 21.08.1937

Wyrok: 15.11.1937

Organ Sądzący: Komisja NKWD i Prokuratury ZSRR

Oskarżenie: art. 58-6-9-11 kk RFSRR

Śmierć: 21.11.1937

Źródło: Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR", Leningradzka księga pamięci: 1937-1938