OFIARY ANTYPOLSKIEGO TERRORU
W ZWIĄZKU SOWIECKIM 1934-1938

Jan Rudobielski

Imię ojca: Benedykt

Rok urodzenia: 1886

Miejsce urodzenia: Zabołotie

Obwód/obłast, gubernia, województwo, region: mińska

Narodowość: Polak

Miejsce zamieszkania: Tichwin

Obwód/obłast, gubernia, województwo, region: leningradzka

Zawód: pracownik kolei

Przynaleznosc do partii i organizacji spolecznych: bezpartyjny

Areszt: 26.09.1937

Wyrok: 15.11.1937

Organ Sądzący: Komisja NKWD i Prokuratury ZSRR

Oskarżenie: art. 58-9-11 kk RFSRR

Śmierć: 21.11.1937

Źródło: Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR", Leningradzka księga pamięci: 1937-1938