OFIARY ANTYPOLSKIEGO TERRORU
W ZWIĄZKU SOWIECKIM 1934-1938

Donat Stankiewicz

Imię ojca: Jakub

Rok urodzenia: 1905

Miejsce urodzenia: Kaszirino

Powiat, rejon, ujezd, okręg: oswiejski

Narodowość: Polak

Miejsce zamieszkania: Dubrowo

Powiat, rejon, ujezd, okręg: oswiejski

Obwód/obłast, gubernia, województwo, region: witebska

Zawód: kołchoźnik

Areszt: 18.06.1938

Wyrok: 31.10.1938

Organ Sądzący: trójka

Oskarżenie: art. 64, 68, 69, art. 72, 76 - członek kontrrewolucyjnej organizacji szpiegowskiej, szkodnictwo

Wyrok: najwyższy wymiar kary

Śmierć: 21.11.1938

miejscowość: Mińsk

Rehabilitacja: 03.02.1976

Organ rehabilitujący: Trybunał Wojskowy Białoruskiego Okręgu Wojskowego

Źródło: Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR", Białoruski "Memoriał", UKGB Obwodu Witebskiego, 13977-P