OFIARY ANTYPOLSKIEGO TERRORU
W ZWIĄZKU SOWIECKIM 1934-1938

Wiktor Sucholot

Imię ojca: Jan

Rok urodzenia: 1904

Miejsce urodzenia: Leningrad

Narodowość: Polak

Miejsce zamieszkania: Leningrad

Zawód: elektromechanik

Przynaleznosc do partii i organizacji spolecznych: bezpartyjny

Areszt: 09.11.1937

Wyrok: 15.11.1937

Organ Sądzący: Komisja NKWD i Prokuratury ZSRR

Oskarżenie: art. 58-9-10-11 kk RFSRR

Śmierć: 21.11.1937

Źródło: Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR", Leningradzka księga pamięci: 1937-1938