OFIARY ANTYPOLSKIEGO TERRORU
W ZWIĄZKU SOWIECKIM 1934-1938

Leon Tiesnanow

Imię ojca: Karol

Rok urodzenia: 1904

Miejsce urodzenia: Jakobsztadt

Kraj, republika ZSRR: Łotwa

Narodowość: Polak

Wykształcenie: docent

Areszt: 08.06.1937

Wyrok: rozstrzelany

Śmierć: 25.09.1937

Źródło: Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR", Księga pamięci Republiki Mari El