OFIARY ANTYPOLSKIEGO TERRORU
W ZWIĄZKU SOWIECKIM 1934-1938

Henryk Toczyski

Imię ojca: Feliks

Rok urodzenia: 1866

Miejsce urodzenia: Demiansk

Obwód/obłast, gubernia, województwo, region: nowgorodzka

Narodowość: Polak (Rosjanin)

Miejsce zamieszkania: Leningrad

Przynaleznosc do partii i organizacji spolecznych: kandydat na członka WKP(b) 1931-1935

Areszt: 08.10.1937

Wyrok: 15.11.1937

Organ Sądzący: Komisja NKWD i Prokuratury ZSRR

Oskarżenie: art. 58-1a kk RFSRR

Śmierć: 21.11.1937

Źródło: Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR", Leningradzka księga pamięci: 1937-1938