OFIARY ANTYPOLSKIEGO TERRORU
W ZWIĄZKU SOWIECKIM 1934-1938

Jan Urbanowicz

Imię ojca: Jan

Rok urodzenia: 1892

Miejsce urodzenia: Dwińsk

Narodowość: Polak

Miejsce zamieszkania: Sortirowocznaja

Zawód: księgowy

Miejsce pracy - miejscowość: Szuszary

Przynaleznosc do partii i organizacji spolecznych: bezpartyjny

Areszt: 23.08.1937

Wyrok: 15.11.1937

Organ Sądzący: Komisja NKWD i Prokuratury ZSRR

Oskarżenie: art. 58-6 kk RFSRR

Śmierć: 21.11.1937

Źródło: Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR", Leningradzka księga pamięci: 1937-1938