OFIARY ANTYPOLSKIEGO TERRORU
W ZWIĄZKU SOWIECKIM 1934-1938

Józef Urbaniak

Imię ojca: Stanisław

Rok urodzenia: 1891

Kraj, republika ZSRR: Polska

Narodowość: Polak

Miejsce zamieszkania: Kursk

Wykształcenie: podstawowe

Zawód: cieśla

Areszt: 06.08.1937

Śmierć: 21.11.1937

Rehabilitacja: 00.10.1956

Źródło: Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR", Księga pamięci Obwodu Kurskiego