OFIARY ANTYPOLSKIEGO TERRORU
W ZWIĄZKU SOWIECKIM 1934-1938

Ludwik Fedorowicz

Imię ojca: Kazimierz

Rok urodzenia: 1888

Miejsce urodzenia: Kuszliki

Powiat, rejon, ujezd, okręg: połocki

Narodowość: Polak

Miejsce zamieszkania: Kuszliki

Powiat, rejon, ujezd, okręg: połocki

Obwód/obłast, gubernia, województwo, region: witebska

Wykształcenie: analfabeta

Zawód: stróż

Areszt: 23.07.1938

Wyrok: 03.11.1938

Organ Sądzący: trójka

Oskarżenie: art. 68, 71 kk BSRR - agent polskiego wywiadu

Wyrok: najwyższy wymiar kary

Śmierć: 21.11.1938

Rehabilitacja: 11.09.1989

Organ rehabilitujący: Prokuratura Wojskowa Białoruskiego Okręgu Wojskowego

Źródło: Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR", Białoruski "Memoriał", UKGB Obwodu Witebskiego