OFIARY ANTYPOLSKIEGO TERRORU
W ZWIĄZKU SOWIECKIM 1934-1938

Henryk Borucki

Imię ojca: Piotr

Rok urodzenia: 1904

Miejsce urodzenia: Leningrad

Narodowość: Polak

Miejsce zamieszkania: Leningrad

Przynaleznosc do partii i organizacji spolecznych: członek WKP(b) 1925-1937

Areszt: 20.10.1937

Wyrok: 15.11.1937

Organ Sądzący: Komisja NKWD i Prokuratury ZSRR

Oskarżenie: art. 58-6-9 kk RFSRR

Śmierć: 21.11.1937

Źródło: Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR", Leningradzka księga pamięci: 1937-1938