OFIARY ANTYPOLSKIEGO TERRORU
W ZWIĄZKU SOWIECKIM 1934-1938

Cyprian Bosakowski

Imię ojca: Jan

Rok urodzenia: 1882

Miejsce urodzenia: Dubrowka

Obwód/obłast, gubernia, województwo, region: witebska

Narodowość: Polak

Obwód/obłast, gubernia, województwo, region: aa po mestu raboty

Zawód: pracownik remontowy

Miejsce pracy - miejscowość: Psków

Przynaleznosc do partii i organizacji spolecznych: bezpartyjny

Areszt: 17.09.1937

Wyrok: 15.11.1937

Organ Sądzący: Komisja NKWD i Prokuratury ZSRR

Oskarżenie: art. 58-7-10 kk RFSRR

Śmierć: 21.11.1937

Źródło: Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR", Leningradzka księga pamięci: 1937-1938