OFIARY ANTYPOLSKIEGO TERRORU
W ZWIĄZKU SOWIECKIM 1934-1938

Dymitr Carkow

Imię ojca: Paweł

Rok urodzenia: 1914

Miejsce urodzenia: Jeryszewo

Kraj, republika ZSRR: Mordowia

Narodowość: Polak

Miejsce zamieszkania: Tomsk

Wykształcenie: analfabeta

Przynaleznosc do partii i organizacji spolecznych: bezpartyjny

Areszt: 22.03.1938

Wyrok: 02.11.1938

Oskarżenie: kontrrewolucyjna szpiegowsko-dywersyjna organizacja powstańcza

Wyrok: rozstrzelanie

Śmierć: 21.11.1938

Rehabilitacja: 00.01.1958

Źródło: Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR", Księga pamięci Obwodu Tomskiego