OFIARY ANTYPOLSKIEGO TERRORU
W ZWIĄZKU SOWIECKIM 1934-1938

Zygmunt Czapkiewicz

Imię ojca: Wojciech

Rok urodzenia: 1902

Miejsce urodzenia: Ostrow

Obwód/obłast, gubernia, województwo, region: witebska

Powiat, rejon, ujezd, okręg: oswiejski

Narodowość: Polak

Miejsce zamieszkania: Ostrow

Powiat, rejon, ujezd, okręg: oswiejski

Obwód/obłast, gubernia, województwo, region: witebska

Wykształcenie: niepełne podstawowe

Zawód: kołchoźnik

Areszt: 03.08.1938

Wyrok: 31.10.1938

Organ Sądzący: trójka

Oskarżenie: art. 68, 71 kk BSRR - agent wywiadu łotewskiego

Wyrok: najwyższy wymiar kary

Śmierć: 21.11.1938

miejscowość: Mińsk

Rehabilitacja: 01.09.1989

Organ rehabilitujący: Prokuratura Wojskowa Białoruskiego Okręgu Wojskowego

Źródło: Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR", Białoruski "Memoriał", UKGB Obwodu Witebskiego