OFIARY ANTYPOLSKIEGO TERRORU
W ZWIĄZKU SOWIECKIM 1934-1938

Stefan Czapkiewicz

Imię ojca: Józef

Miejsce urodzenia: Kostrowo

Obwód/obłast, gubernia, województwo, region: połocka

Powiat, rejon, ujezd, okręg: oswiejski

Narodowość: Polak

Miejsce zamieszkania: Kostrowo

Powiat, rejon, ujezd, okręg: oswiejski

Obwód/obłast, gubernia, województwo, region: witebska

Wykształcenie: analfabeta

Zawód: kołchoźnik

Areszt: 02.08.1938

Wyrok: 31.10.1938

Organ Sądzący: trójka

Oskarżenie: art. 64, 69, art. 72, 76 kk BSRR - członek organizacji kontrrewolucyjnej, szkodnictwo

Wyrok: najwyższy wymiar kary

Śmierć: 21.11.1938

Rehabilitacja: 01.09.1989

Źródło: Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR", Białoruski "Memoriał"