OFIARY ANTYPOLSKIEGO TERRORU
W ZWIĄZKU SOWIECKIM 1934-1938

Tomasz Czerw

Imię ojca: Jan

Rok urodzenia: 1891

Miejsce urodzenia: Naroma

Obwód/obłast, gubernia, województwo, region: kielecka

Powiat, rejon, ujezd, okręg: olkuski

Narodowość: Polak

Miejsce zamieszkania: Kronsztadt

Obwód/obłast, gubernia, województwo, region: leningradzka

Zawód: szofer

Przynaleznosc do partii i organizacji spolecznych: bezpartyjny

Areszt: 10.09.1937

Wyrok: 15.11.1937

Organ Sądzący: Komisja NKWD i Prokuratury ZSRR

Oskarżenie: art. 19-58-8 kk RFSRR

Śmierć: 21.11.1937

Źródło: Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR", Leningradzka księga pamięci: 1937-1938