OFIARY ANTYPOLSKIEGO TERRORU
W ZWIĄZKU SOWIECKIM 1934-1938

Alfons Szabołtas

Imię ojca: Franciszek

Rok urodzenia: 1886

Miejsce urodzenia: Worony

Powiat, rejon, ujezd, okręg: drysieński

Narodowość: Polak

Miejsce zamieszkania: Worony

Powiat, rejon, ujezd, okręg: drysieński

Obwód/obłast, gubernia, województwo, region: witebska

Wykształcenie: niepełne podstawowe

Zawód: palacz

Miejsce pracy - miejscowość: Bigosowo

Areszt: 29.06.1938

Wyrok: 31.10.1938

Organ Sądzący: trójka

Oskarżenie: art. 68 kk BSRR - agent wywiadu łotewskiego

Wyrok: najwyższy wymiar kary, konfiskata majątku

Śmierć: 21.11.1938

Rehabilitacja: 16.08.1989

Źródło: Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR", Białoruski "Memoriał", UKGB Obwodu Witebskiego