OFIARY ANTYPOLSKIEGO TERRORU
W ZWIĄZKU SOWIECKIM 1934-1938

Ferdynand Szepczyński

Imię ojca: Mateusz

Rok urodzenia: 1888

Obwód/obłast, gubernia, województwo, region: warszawska

Narodowość: Polak

Obwód/obłast, gubernia, województwo, region: omska

Zawód: maszynista

Miejsce pracy - miejscowość: Omsk

Areszt: 21.09.1937

Wyrok: 09.11.1937

Organ Sądzący: Komisja NKWD i Prokuratury ZSRR

Oskarżenie: art. 58-6-10 kk RFSRR

Wyrok: najwyższy wymiar kary

Śmierć: 21.11.1937

miejscowość: Omsk

Rehabilitacja: 07.05.1955

Organ rehabilitujący: Kolegium Wojskowe Sądu Najwyższego ZSRR

Źródło: Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR", Księga pamięci Obwodu Omskiego, P-3064