OFIARY ANTYPOLSKIEGO TERRORU
W ZWIĄZKU SOWIECKIM 1934-1938

Józef Szczygłowski

Imię ojca: Józef

Rok urodzenia: 1880

Miejsce urodzenia: Maluszino

Powiat, rejon, ujezd, okręg: piotrkowski

Kraj, republika ZSRR: Polska

Narodowość: Polak

Miejsce zamieszkania: Mińsk

Obwód/obłast, gubernia, województwo, region: mińska

Zawód: maszynista

Miejsce pracy - miejscowość: Mińsk

Przynaleznosc do partii i organizacji spolecznych: członek/kandydat na członka WKP(b)

Areszt: 00.00.1937

Wyrok: 13.11.1937

Organ Sądzący: Komisja NKWD ZSRR i Prokurator ZSRR

Oskarżenie: art. 68 kk BSRR - agent polskiego wywiadu

Wyrok: najwyższy wymiar kary

Śmierć: 21.11.1937

miejscowość: Mińsk

Rehabilitacja: 30.04.1989

Organ rehabilitujący: Prokuratura Białoruskiego Okręgu Wojskowego

Źródło: Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR", Białoruski "Memoriał", KGB RB, 30430-s