OFIARY ANTYPOLSKIEGO TERRORU
W ZWIĄZKU SOWIECKIM 1934-1938

Ewa Juchnik-Kuchta

Imię ojca: Józef

Rok urodzenia: 1916

Miejsce urodzenia: Leningrad

Narodowość: Polka

Miejsce zamieszkania: Leningrad

Zawód: maszynistka

Przynaleznosc do partii i organizacji spolecznych: bezpartyjny

Areszt: 23.10.1937

Wyrok: 15.11.1937

Organ Sądzący: Komisja NKWD i Prokuratury ZSRR

Oskarżenie: art. 58-6-9-11 kk RFSRR

Śmierć: 21.11.1937

Źródło: Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR", Leningradzka księga pamięci: 1937-1938