OFIARY ANTYPOLSKIEGO TERRORU
W ZWIĄZKU SOWIECKIM 1934-1938

Piotr Juszkiewicz

Imię ojca: Jan

Rok urodzenia: 1896

Miejsce urodzenia: Bogdanowce

Obwód/obłast, gubernia, województwo, region: wileńska

Narodowość: Polak

Miejsce zamieszkania: Marianowo

Powiat, rejon, ujezd, okręg: lioznieński

Obwód/obłast, gubernia, województwo, region: witebska

Wykształcenie: niepełne podstawowe

Zawód: kołchoźnik

Areszt: 29.06.1938

Wyrok: 02.11.1938

Organ Sądzący: trójka

Oskarżenie: art. 64, art. 72, 76 kk BSRR - członek POW

Wyrok: najwyższy wymiar kary

Śmierć: 21.11.1938

Rehabilitacja: 02.04.1956

Organ rehabilitujący: Sąd Najwyższy BSRR

Źródło: Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR", Białoruski "Memoriał", UKGB Obwodu Witebskiego, 6291-P