OFIARY ANTYPOLSKIEGO TERRORU
W ZWIĄZKU SOWIECKIM 1934-1938

Mikołaj Jankowski

Imię ojca: Wiaczesław

Rok urodzenia: 1889

Miejsce urodzenia: Leningrad

Narodowość: Polak

Obwód/obłast, gubernia, województwo, region: aa po mestu raboty

Przynaleznosc do partii i organizacji spolecznych: bezpartyjny

Areszt: 27.10.1937

Wyrok: 15.11.1937

Organ Sądzący: Komisja NKWD i Prokuratury ZSRR

Oskarżenie: art. 58-8-9-10-11 kk RFSRR

Śmierć: 21.11.1937

Źródło: Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR", Leningradzka księga pamięci: 1937-1938