OFIARY ANTYPOLSKIEGO TERRORU
W ZWIĄZKU SOWIECKIM 1934-1938

Stanisław Jankowski

Imię ojca: Stanisław

Rok urodzenia: 1883

Miejsce urodzenia: Denisowszczyzna

Obwód/obłast, gubernia, województwo, region: mińska

Powiat, rejon, ujezd, okręg: dzierżyński

Narodowość: Polak

Miejsce zamieszkania: Dienisowszczina

Powiat, rejon, ujezd, okręg: dzierżyński

Obwód/obłast, gubernia, województwo, region: mińska

Wykształcenie: podstawowe

Zawód: kołchoźnik

Areszt: 00.00.1937

Wyrok: 13.11.1937

Organ Sądzący: Komisja NKWD ZSRR i Prokurator ZSRR

Oskarżenie: art. 68 kk BSRR - szpiegostwo na rzecz Polski

Wyrok: najwyższy wymiar kary

Śmierć: 21.11.1937

miejscowość: Mińsk

Rehabilitacja: 14.09.1960

Organ rehabilitujący: Trybunał Wojskowy Białoruskiego Okręgu Wojskowego

Źródło: Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR", Białoruski "Memoriał", KGB RB, 16631-s