OFIARY ANTYPOLSKIEGO TERRORU
W ZWIĄZKU SOWIECKIM 1934-1938

Maria Wąsowicz

Imię ojca: Jerzy

Rok urodzenia: 1896

Miejsce urodzenia: Wilno

Narodowość: Polka

Miejsce zamieszkania: Diwienskaja

Zawód: wagowa

Miejsce pracy - miejscowość: Nowyj Port

Przynaleznosc do partii i organizacji spolecznych: bezpartyjny

Areszt: 02.10.1937

Wyrok: 15.11.1937

Organ Sądzący: Komisja NKWD i Prokuratury ZSRR

Oskarżenie: art. 58-1a-10 kk RFSRR

Śmierć: 21.11.1937

Źródło: Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR", Leningradzka księga pamięci: 1937-1938