OFIARY ANTYPOLSKIEGO TERRORU
W ZWIĄZKU SOWIECKIM 1934-1938

Józef Alchimowicz

Imię ojca: Stanisław

Rok urodzenia: 1894

Miejsce urodzenia: Nowosełki

Obwód/obłast, gubernia, województwo, region: mińska

Powiat, rejon, ujezd, okręg: miński

Narodowość: Polak

Miejsce zamieszkania: Pogra

Zawód: pracownik kolei

Miejsce pracy - miejscowość: Swirstroj

Przynaleznosc do partii i organizacji spolecznych: bezpartyjny

Areszt: 01.11.1937

Wyrok: 15.11.1937

Organ Sądzący: Komisja NKWD i Prokuratury ZSRR

Oskarżenie: art. 58-6-9-10 kk RFSRR

Śmierć: 21.11.1937

Źródło: Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR", Leningradzka księga pamięci: 1937-1938