OFIARY ANTYPOLSKIEGO TERRORU
W ZWIĄZKU SOWIECKIM 1934-1938

Antoni Woźniakowski

Imię ojca: Aleksander

Rok urodzenia: 1877

Miejsce urodzenia: Kijów

Kraj, republika ZSRR: Ukraina

Narodowość: Polak

Miejsce zamieszkania: Gorki

Zawód: pracownik kolei

Areszt: 03.09.1937

Wyrok: 21.11.1937

Organ Sądzący: Komisja NKWD ZSRR i Prokurator ZSRR

Oskarżenie: art. 58-6

Wyrok: rozstrzelanie

Śmierć: 02.12.1937

Źródło: Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR", Księga pamięci Obwodu Niżnonowgorodzkiego, 6964